Göm meny

TSFS02 Fordonsdynamik med reglering, 6hp

Allmän information

Tentavisning:

Klockan 12.15-12.30, måndag 25 november, i Systemet ISY (ingång 27, en trappa upp).

Kursmaterial

Kursmaterialet består av J.Y. Wong, Theory of Ground Vehicles, Wiley, och finns att låna från Fordonssystem.
Första kapitlet som pdf-fil

Gamla tentor och svar

 • 2013-11-01: Tenta Svar
 • 2011-10-22: Tenta Svar Lösningsförslag (endast uppg. 1-7)
 • 2010-10-23: Tenta Svar
 • 2010-01-14: Tenta Svar
 • 2009-10-22: Tenta Svar
 • 2009-01-13: Tenta Svar
 • 2008-10-20: Tenta Svar
 • 2008-06-04: Tenta Svar
 • 2008-03-13: Tenta Svar
 • 2007-08-20: Tenta Svar
 • 2007-06-11: Tenta Svar
 • 2007-03-15: Tenta Svar

  Allmänt om kursen

  Kursen skall ge grundläggande kunskaper om ett fordons longitudinella och laterala dynamik, samt de reglersystem som används för att ge fordonen dess önskade körbarhetsegenskaper. Studenten skall efter kursen ha kunskap om egenskaper och begrepp såsom accelerations- och bromsningsprestanda, körning, komfort, samt kunna beskriva ett fordons reaktion på förarens och omgivningens insignaler. I detta ingår att från krav på fordonsegenskaper kunna designa virtuella prototyper och verifiera att dessa uppfyller kraven.

  Förkunskaper:

  TSRT12 Reglerteknik, eller motsvarande.
  TMME04 Mekanik Y, eller motsvarande stelkroppsmekanik.
  Förtrogenhet med Matlab/Simulink.

  Organisation:

  På föreläsningarna genomgås den teoretiska delen. Lektionerna syftar till att öva på teorin och förbereda laborationerna. Laborationerna, är färdighetsövningar där en ABS-regulator konstrueras och verifieras på en labbprocess samt en ESP-regulator designas och implementeras i en fordonssimuleringsmiljö.

  Föreläsningar

  Föreläsningarna kommer att behandla följande områden.
  Fordonsmodeller
  Fordonsdynamik inklusive koordinatsystem, chassi, fjädring, stabilitetsanalys av modellen, sammansatt systemsmodell. En- och tvåhjulsmodell.

  Däcksmodeller
  Däck och däcksmodeller. Slipp, slippvinklar. Camber- och castervinklar. Pacejkas Magic formula.

  Fordonsegenskaper
  Rörelseekvationer för kurvtagning, stationär och instationär. Körning och stabilitet. Frekvensegenskaper, stegsvar, köregenskapsdiagram. Fordonskombinationer, kopplade släpvagnsrörelser och stabilitet.

  Fordonsparametrar och tillstånd
  Metoder för skattning av fordonsstorheter såsom hastigheter, parametervärden, friktionskrafter, sidoslipp etc.

  Fordonsreglering
  Grundläggande funktionerna i ABS-, TRC-, och ESP-systemen. Börvärdesgenerering. Aktiv differential. Aktiv krängningshämning.

  Väg och förarmodellering
  Vägmodellering, enkla förarmodeller, framförhållning.

  OH-material från föreläsningarna

  Föreläsning 1: Kapitel 1.1-1.3
  Föreläsning 2: Kapitel 3.1, 3.2, 3.7
  Föreläsning 3: Kapitel 3.7
  Föreläsning 4: Kapitel 1.4, 5.1, 5.2
  Föreläsning 5: Kapitel 1,4, 5.2
  Föreläsning 6: Kapitel 3.1, 3.7.3, 5.3, 5.4, 5,7, utdelat material
  Föreläsning 7: Kapitel 1.4, 5.6
  Föreläsning 8: Kapitel 5.6
  Föreläsning 9: Kapitel 1.5, 1.6, 7.2
  Föreläsning 10: Kapitel 7.1, 7.3, 7.4

  Lektionsuppgifter

  Lektion 1
  Lektion 2
  Lektion 3
  Lektion 4: Förberedelseuppgifter till Lab 1 (se Lab-PM nedan)
  Lektion 5

  Laborationer

  Laboration 1 - Bromsning

  Laborations-PM: TSFS02-Lab1.pdf
  Dymola-modell: TSFS02_Lab1_Braking.mo
  Introduktionsmanual till Dymola: DymolaIntro.pdf

  Laboration 2 - Lateraldynamik

  Laboration 3 - ESP

  Laboration 4 - Vertikaldynamik

  Schema

  Finns tillgängligt på LiUs schemaserver.
  Informationsansvarig: Jan Åslund
  Senast uppdaterad: 2015-11-26