Göm meny

AbstractRealtidsegenskaper hos Windows NT


Windows NT används idag oftast på arbetsstationer och servrar man kan dock se ett ökat intresse för att använda NT i inbyggda system eller i realtidssystem. En undersökning av NT:s lämplighet som realtidssystem har utförts på SAAB Combitech Software AB och presenteras i denna rapport. Det är inte möjligt att använda NT för hårda realtidstillämpningar då inga tidsgränser på systemanropen finns. Algoritmer som inte är deterministiska används även. Ett systems uppträdande kan även påverkas av installerade drivrutiner. En process basprioritet har stor inverkan på dess känslighet för belastning. Ett genomtänkt användande av prioriteter kan minska denna inverkan. Genom lämplig dimensionering av ett systems prestanda kan NT användas till mjuka realtidssystem. Ett stort antal mätningar av beteendet hos olika systemmekansismer har utförts vid olika prioritetsnivåer och belastningar. Dessa mätningar ger en bas för dimensionering av ett mjukt realtidssystem som använder Windows NT.

Björn Rudin

1999

Download Article (pdf-file)Show BibTeX entry

Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10