Göm meny

BibTeX Entry: Modeling of the Melting Process in an AdBlue Tank@mastersthesis{EmilKlinga:2015,
  author	= {Emil Klinga},
  title		= {Modeling of the Melting Process in an AdBlue Tank},
  year		= {2015},
  number	= {LiTH-ISY-EX-{}-15/4901-{}-SE},
  school	= {Link{\"o}pings universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10