Göm meny

BibTeX Entry: Sensorless Control of a Hybrid Stepper Motor@mastersthesis{LinaKarlsson:2016,
  author	= {Lina Karlsson},
  title		= {Sensorless Control of a Hybrid Stepper Motor},
  year		= {2016},
  number	= {LiTH-ISY-EX-{}-16/4962-{}-SE},
  school	= {Link{\"o}ping University, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10