Göm meny

BibTeX Entry: Feldetektering f{\"o}r diagnos med differentialgeometriska metoder - en implementation i Mathematica@mastersthesis{Onnergren:2004,
  author	= {Anna {\"O}nnergren},
  title		= {Feldetektering f{\"o}r diagnos med differentialgeometriska metoder - en implementation i Mathematica},
  year		= {2004},
  number	= {LiTH-ISY-EX-3551-2004},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10