Göm meny

BibTeX Entry: En studie om autonoma flygplan och deras avioniksystem@mastersthesis{PerHedberg:1998:MSc,
  author	= {Per Hedberg},
  title		= {En studie om autonoma flygplan och deras avioniksystem},
  year		= {1998},
  number	= {LiTH-ISY-EX-1937},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10