Göm meny

BibTeX Entry: Parallel Hybridization of a Heavy-Duty Long Hauler@mastersthesis{TommieEriksson:2015,
  author	= {Tommie Eriksson},
  title		= {Parallel Hybridization of a Heavy-Duty Long Hauler},
  year		= {2015},
  number	= {LiTH-ISY-EX-{}-15/4881-{}-SE},
  school	= {Link{\"o}pings universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10