Göm meny

BibTeX Entry: Realtidsmodeller av d{\"a}ck och koppling f{\"o}r fordonssimulator@mastersthesis{Wedell:2007,
  author	= {Stefan Wedell},
  title		= {Realtidsmodeller av d{\"a}ck och koppling f{\"o}r fordonssimulator},
  year		= {2007},
  number	= {LiTH-ISY-EX-07/3806-{}-SE},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10