Utveckling av fordonssimulator 

Målet med detta projekt var att utveckla en fordonssimulator för en personbil. Denna ska kunna användas för att studera hur interaktionen mellan förare och fordon påverkar drivsystemet i fordonet. Simulatorn ska även kunna användas i utbildningssyfte för att t ex kunna lära ut Eco-driving.

  
Senast uppdaterad 2005-05-18