Reglerteknisk projektkurs - CDIO

På vårterminen i årskurs fyra på programmet Teknisk Fysik och Elektroteknik i Linköping ges en projektkurs på fem poäng, vilket i våt fall motsvarar 1400 arbetstimmar. Vt 2005 utfördes sammanlagt sju projekt av olika karraktär inom området reglerteknik.

Projektarbetet ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt efter LIPS-modellen. Några av målen med kursen är att utveckla studenternas förmåga att analyser och strukturera problem, att självständigt söka kunskap, ta initiativ och finna löningar. Resultatet ska dokumenteras väl och även presenteras såväl muntligt som i form av poster och hemsida.Ytterliggare information om kursen och CDIO-projekt hittas under länkar.

CDIO - Concieve, Design, Implement, Operate
LIPS - Projektstyrningsmodell