Resultat 

Några dagar in i maj stog så fordonssimulatorn klar. Resultatet blev en helt fri moduluppbyggd produkt som körs på två datorer. Vilket ger en mycket stor möjlighet att byta ut delar om så önskas. Totalt består simulatorn av fem moduler: inputmodul, fordonsmodul, kommunikationsmodul, loggmodul och visualiseringsmodul. Projektgruppen delades i ett tidigt stadium in i två delgrupper. Den ena med ansvaret för att implementera simuleringen av fordonet i Matlab/Simulink, dvs fordonsmodulen. Denna är i sin tur uppdelad i utbytbara delmoduler. Den andra gruppen fick ansvara för de övriga modulerna. Inputmodulen som tar in signaler från den ratt med force-feedback stöd som är kopplad till den ena datorn, loggmodulen som lagrar intressanta signaler från simuleringen, kommunikationsmodulen som tar hand om all kommunikation mellan de båda datorerna och sist men inte minst visualiseringsmodulen som visualiserar fordonet och miljön, denna bygger på OpenSceneGraph.