Scandicraft
Link?öping University

Konstruktion av ECU - Ett industriprojekt på Y-linjen

Industriprojekt -Y är en 10 poängskurs som ges för Y-linjen årskurs fyra. Kursen syftar till att ge förståelse för hur det är att arbeta i projektform och stärka det praktiska inslaget i utbildningen. Föreläsningar angående projektledning , tidsplanering och projektuppföljning  hålls av bland annat projektledare från industrin. Tonvikten i kursen är lagd på att utforma och följa en tidplan, projektresultat och arbetsrapportering prioriteras framför rapportskrivning.Projektgruppen brevid helikoptern (från vänster): Jonas Sporrong, Peter Uhlin, Anneli Tonnvik och Johan Nilsson