Beskrivning Industriprojekt Y - Searchlight
Projektdeltagare:

Gruppen jobbade heltid och det fungerade bra. Mats, Per och Thomas verkade trivas bra ihop och arbetet stördes inte så mycket av andra aktiviteter. Alla kunde ställa upp och jobba heltid.

Projektledare var Thomas Jensen, alltså en av studenterna, och det fungerade mycket bra i den här gruppen. Projektplanen som upprättades kunde följas efter en mindre modifiering. Projektet som helhet kunde ändå avslutas enligt den ursprungliga tidsramen.

Avrapporteringen blev något av en succe. Inblandade personer på företaget blev väldigt nöjda. Inte minst företagets VD Hans Polzer. På hans förslag bildade studenterna en egen firma och de arbetar nu som konsulter åt NBB.

En bra och angelägen kurs och en för mig som handledare trevlig erfarenhet.

Thomas Karlsson.