Välkommen till hemsidan för
Industriprojekt Y på Autoliv 1999!

Detta industriprojekt har varit ett sammarbete mellan Linköpings universitet och Autoliv Design Centre i Mjärdevi. Projektet utfördes i Autolivs lokaler under våren 1999. Under projektets gång har vi haft möjlighet att presentera arbetet för ett flertal betydande företagsrepresentanter, bland annat nyblivna VD'n för Autoliv. En hel dag ägnades även till ingående diskussioner med det japanska elektronikföretaget som tillverkar hårdvaran.

Arbetet med industriprojektet har varit mycket givande och intressant. Vi har fått en god inblick hur hur arbetet med ett högteknologiskt forskningsprojekt går till i industrin. Autoliv har gett oss odelat förtroende och möjligheter att driva projektet på det sätt som passat oss bäst. Ett stort tack till våra kontakter på Autoliv: Bengt-Arne Nyman för moraliskt stöd och givande diskussioner och Håkan Prytz för möjligheten att göra projektet och förtroendet han visat oss.