Hide menu

Välkommen till fordonssystem

Vi erbjuder examensarbeten inom ett brett fält av modellering, reglering och diagnos. Spännvidden är stor mellan metodutveckling och tillämpning. En variant är tillämpningsstudier där man är intresserad av att tillämpa någon metod inom exempelvis diagnos eller reglerteknik på ett eller flera praktiska problem. En annan variant är att på ett praktiskt problem tillämpa flera olika metoder. I båda fallen är det vanligt med praktisk implementering, antingen i vårt labb eller i samarbete med industrin.

Internt eller externt

Arbetsformerna varierar, förutom interna och externa examensarbeten har vi även blandade varianter. Exempelvis kan ett examensarbete som innehåller en förstudie för ett företag läggas upp så att arbetet utförs halvtid vid LiTH och halvtid på företaget.

Handledning och skräddarsydda arbeten

Bra examensarbeten kräver bra handledning och just detta kan vi här på ämnesområdet stå till tjänst med. Handledarna står också till tjänst med att skräddarsy examensarbeten. Ofta kan man även i ett externt upplägg vinkla arbetet efter de önskemål och intressen som finns.

Intresseområden

Många av våra examensarbeten har med fordon att göra, men långt ifrån alla. Vårt allmänna intresseområde är allt som har med styrsystem att göra. Studerar du våra tidigare examensarbeten hittar du samarbeten med fordonsindustrin men även med flyg och annan industri eller helt teoretiska arbeten. Det finns alltså många intresseområden men några speciellt viktiga presenteras på kommande sidor.

Vill du veta mer får du gärna besöka oss i gruppen eller läsa vidare på dessa sidor. Under följande länkar hittar du beskrivningar av respektive område och kontaktpersoner.

För dig som är intresserad av externa examensarbeten finns det information under följande länk.

Aktuella examensarbeten/ Master Thesis proposals:

Här återfinns aktuella förslag på både interna och externa examensarbeten.

Företag/Company Titel/Title Lokal kontakt/Contact person
Scania CV AB Indirect tire pressure monitoring system
Inkommet: 2017-10-20         Sista ansökningsdag: 2017-11-20
Lars Eriksson
Nira Dynamics Clustering and Classification of Road Obstacles
Inkommet: 2017-10-06         Sista ansökningsdag: 2017-10-31
Erik Frisk
Nira Dynamics Modeling and Estimation of Unbalances
Inkommet: 2017-10-06         Sista ansökningsdag: 2017-10-31
Jan Åslund
Nira Dynamics Load Change Detection without External Load Signals
Inkommet: 2017-10-06         Sista ansökningsdag: 2017-10-31
Jan Åslund
Nira Dynamics Tire Pressure Indicator (TPI) Modeling
Inkommet: 2017-10-06         Sista ansökningsdag: -
Jan Åslund
Nira Dynamics Machine Learning Friction Drop Detection
Inkommet: 2017-10-06         Sista ansökningsdag: 2017-10-31
Erik Frisk
FS Distributed set-based predictive control of autonomous vehicles for traffic maneuvers
Inkommet: 2017-10-03       
Erik Frisk
Fatemeh Mohseni
VTI Driver Model for Mission-based Driving Cycles
Inkommet: 2017-09-27         Sista ansökningsdag: 2017-12-15
Erik Frisk
Internt Data-driven and model based fault diagnosis
Inkommet: 2017-09-26        
Daniel Jung
FS Distributed receding horizon control of autonomous vehicles for complex traffic maneuvers
Inkommet: 2017-09-26        
Erik Frisk
FS 3D Visualization of Autonomous Vehicles Virtual Driving and Control
Inkommet: 2017-09-26        
Erik Frisk
Scania Model for pressure pulsations in the exhaust treatment dosing system
Inkommet: 2016-11-23         Sista ansökningsdag: 2016-11-30
Lars Eriksson
Scania Modelling of temperature in a high pressure fuel system
Inkommet: 2016-11-17         Sista ansökningsdag: 2016-11-30
Lars Eriksson
Scania Controller development and evaluation for minimization of cylinder to cylinder engine speed variations
Inkommet: 2016-11-17         Sista ansökningsdag: 2016-11-30
Lars Eriksson
ABB Turbocharging Internship (or Master’s Thesis) Compressor physical modelling for turbocharged engine simulation

Inkommet: 2016-02-04         Sista ansökningsdag: -
Lars Eriksson

Observera a tt du kan alltid höra av dig till någon av kontaktpersonerna (se under respektive intresseområde ovan) för att diskutera examensarbete, även om det inte finns någon passande annons.

För dig som examensarbetar nu

För våra aktuella studenter har vi samlat information under denna länk.

Page responsible: Kristoffer Ekberg
Last updated: 2017-10-30