Vad är Muscle Cars? | Bakgrund | Genomförande | Slutresultat | BildgalleriMuscle Cars - så började det


Som du säkert redan läst här på Muscle Cars site så kom projektidén upp om att det vore både fränt och användbart, bl.a. för framtida forskning och utveckling av exempelvis proteser, om man kunde använda musklernas signaler för att kontrollera, exempelvis, bilar på en bilbana. Detta utnyttjande av muskelsignaler kan självklart generaliseras till annat än just att styra bilar på en bilbana, men vi sticker inte under stolen med att bilbanan lockade då vi i början av kursen valde projekt att arbeta med.

Till en början i projektet var det tänkt att på något vis detektera och urskilja signaler från hjärnan, istället för från musklerna, via speciell utrustning. Denna data skulle sedan bearbetas i realtid för att kunna styra bilarna på bilbanan med tankeverksamhet, var det tänkt. Efter en kortare diskussion med Göran Salerud framgick det att personalen på IMT (Institutionen för Medicinsk Teknik) vid Linköpings Universitet hade pågående forskning kring motoriserade proteser och därmed signalbehandling av muskelsignaler. Eftersom att det fanns färdig (egenbyggd) utrustning för att detektera muskelsignalerna hos dem, fick vi ta del av denna vid vårt arbete. Visionen för projektet var klar och Muscle Cars var fött. Nästa steg var att spåna fram ett bra sätt för att kunna styra bilarna på bilbanan med hyfsat bra noggrannhet. Utrustningen vi fick ta del av från IMT består av ett par signalförstärkare och dessutom lite tillhörande materiel i form av elektroder. Förstärkaren ser till att den svaga elektriska signalen i musklerna (som vi vill mäta) verkligen blir mätbar. Elektroderna är i sin tur nödvändiga för att kunna mäta upp den elektriska signal muskeln avger och dessa fäster man på huden, ovanför musklerna man vill styra bilen med. Men hur fungerar då det här med muskelsignalerna som vi detekterar, vad är det vi vill mäta?


EMG för nybörjare

EMG är en förkortning av elektromyografi som kommer av det latinska ordet myo = muskel. Med EMG mäts musklernas elektriska aktivitet. Nervsignalerna som styr musklerna kommer i pulser. Ju oftare pulserna kommer, desto mer spänns muskeln. När en nervimpuls når muskeln sker en sorts elektrisk urladdning i muskeln och det är dessa urladdningar som mäts med EMG. Eftersom muskler består av många muskelfibrer och styrs av flera nerver, kommer en spänd muskel att producera en mängd elektriska urladdningar. Spänningen man kan mäta på huden från en spänd muskel är som mest ungefär1mV (0,001V). Därför krävs en speciell förstärkare för att signalen exempelvis ska kunna bearbetas i en dator. Det är just sådana förstärkare vi fick ta del av från IMT, Institutionen för Medicinsk Teknik.


Källor:
Neuroscience for kids
(åtkomsttid 1 maj 2002)

"The electromyographic signal used for control of upper extremity prostheses and for quantification of motor blockade during epidural anaesthesia" Philipson L, Linköping 1987

"Trapezius muscle fatigue and electromyographic frequency analysis" öberg T, Linköping 1992
ML>