Vad är Muscle Cars? | Bakgrund | Genomförande | Slutresultat | BildgalleriVad kom vi fram till genom projektet?


Kunde vi genomföra allt vi velat utan problem och hur fungerar det egentligen?

Vi kan idag köra med två armar, men som det fungerar idag måste stora mängder data behandlas snabbt för att kunna få en bra och jämn styrning av hastigheten hos bilarna på bilbanan. Detta är en stor nackdel, speciellt om man inte har en dator till hands som är snabb nog (helst minst 1000MHz klockfrekvens) om man vill använda vårt system. Om man skulle vilja implementera vårt angreppssätt som fysiska komponenter i en låda exempelvis, för att kunna ta med sig denna och slippa släpa på en dator med tillhörande utrustning, så måste man antingen ha en väldigt snabb databehandling hos dessa elektriska komponenter eller så måste man komma fram till en något annorlunda lösning som inte kräver lika stor behandling av data som vår nuvarande metod. Däri finns en klar svårighet. Omgivningsstörningar är ett annat stort problem. Stora kraftfält samt stora rörelser på lemmen på vilken sensorerna är fästa kan medföra kraftiga störningar i mätsignalen. Detta leder i sin tur till att gaspådraget ofrivilligt kan ändras ganska kraftigt. Vår senaste programimplementation hanterar däremot detta på ett förhållandevis bra sätt.

En annan angreppsvinkel dessutom på vårt problem hade varit att inte titta på enbart på spektralfördelningen av signalen som vi gjort. Idéer finns för hur dessa andra angreppssätt kan implementeras och eventuellt medföra ett ännu snabbare och bättre system, men dessa hemlighålls tillsvidare ifall vi skulle återuppta vårt projekt och arbeta vidare med det mot en riktig slutprodukt ämnad för försäljning till en kundkrets.
L>