Göm meny

Informationssida för projekt 1

TSFS05 - ht 2009

Övergripande information

För att underlätta för er att hålla reda på alla delar och att visa vad som bör ingå i rapporten, har vi tagit fram en rapport. Vi rekomenderar att ni utformar er rapport enligt denna, men det är inget krav. Det viktiga är att det som ska finnas med redovisas klart och tydligt. Källkoden (skriven i LaTeX) till rapportmallen finns här (rapportfiler.tar eller rapportfiler.zip ) ifall ni vill använda er av den. Rapportmallen finns även som html-sida ifall ni vill t.ex. kopiera och klistra in Word.

Simulinkhjälp

Här hittar du hjälp och tips för Simulink.

Projekt 1B

Filer för projekt 1b

 • Länk till mätdata finns i LabbPM.
 • Filen eval1b.m kan vara till hjälp för att strukturera upp projektarbetet.
 • Ni behöver också filerna sfc_plot.m och nvol_plot.m

Projekt 1B FAQ

Fylls på under kursens gång

Projekt 1C

Filer för projekt 1C

 • Länk till mätdata finns i LabbPM
 • För att anpassa parametrar som behövs för din motormodell samt initieringar av fordonsdata behöver du följande även filer:
  • init_lab1c.m, filen innehåller konstanter samt laddar in filen EngineMap.mat. Tips: Lägg alla era modellparameteranpassningar i den här filen så blir det mycket överskådligare.
  • init_drivecycle.m som används av init_lab1c.m. Filen innehåller data om körcykeln.
 • Lab1c.mdl är ett skal innehållande en simulerbar, men inte färdig, fordonsmodell. Du måste alltså ändra i skalet för att fordonsmodellen ska bli korrekt.
  Observera! Du bör implementera alla dina delmodeller i separata filer och testköra dem var för sig innan du infogar dem i fordonsmodellen.
 • För att beräkna emissioner, använder du filen calcEmissions.m. Kommandot calcEmissions behöver i sin tur den här filen: emissions.m. Tips: Tänk på att studera vilka argument som calcEmissions behöver när du väljer vilka signaler som ska komma ut från Simulinkmodellen.

Projekt 1C Extrafiler

 • Det finns ett skal till ett jämförelseblock att använda för den som vill ha tips om hur man kan jämföra simulerade och mätta värden.

Projekt 1C FAQ

Fylls på under kursens gång
 • Några har haft problem med att köra sina filer hemifrån i Matlab 6.5. Det beror dels på att Matlab > 7.0 sparar filerna komprimerade för att ta mindre plats och dels på att simulink i Matlab 7 har utvecklats. Vi försöker alltid ha materialet på hemsidan i Matlab 6.5 format men om ni sparar undan filer själva hjälper inte detta. Man kan dock avhjälpa problemet genom att
  • för mätdata spara om filerna i Matlab 6.5 format: "save filnamn.mat var1 var2 var3 -V6"
  • för simulink modeller välja "Save As" och välja en äldre simulink-version. Tänk på att det är skillnad i versionsnummer mellan Matlab och Simulink.

Informationsansvarig: Lars Eriksson
Senast uppdaterad: 2010-11-29