Göm meny

Välkommen till fordonssystem

Vi erbjuder examensarbeten inom ett brett fält av modellering, reglering och diagnos. Spännvidden är stor mellan metodutveckling och tillämpning. En variant är tillämpningsstudier där man är intresserad av att tillämpa någon metod inom exempelvis diagnos eller reglerteknik på ett eller flera praktiska problem. En annan variant är att på ett praktiskt problem tillämpa flera olika metoder. I båda fallen är det vanligt med praktisk implementering, antingen i vårt labb eller i samarbete med industrin.

Internt eller externt

Arbetsformerna varierar, förutom interna och externa examensarbeten har vi även blandade varianter. Exempelvis kan ett examensarbete som innehåller en förstudie för ett företag läggas upp så att arbetet utförs halvtid vid LiTH och halvtid på företaget.

Handledning och skräddarsydda arbeten

Bra examensarbeten kräver bra handledning och just detta kan vi här på ämnesområdet stå till tjänst med. Handledarna står också till tjänst med att skräddarsy examensarbeten. Ofta kan man även i ett externt upplägg vinkla arbetet efter de önskemål och intressen som finns.

Intresseområden

Många av våra examensarbeten har med fordon att göra, men långt ifrån alla. Vårt allmänna intresseområde är allt som har med styrsystem att göra. Studerar du våra tidigare examensarbeten hittar du samarbeten med fordonsindustrin men även med flyg och annan industri eller helt teoretiska arbeten. Det finns alltså många intresseområden men några speciellt viktiga presenteras på kommande sidor.

Vill du veta mer får du gärna besöka oss i gruppen eller läsa vidare på dessa sidor. Under följande länkar hittar du beskrivningar av respektive område och kontaktpersoner.

För dig som är intresserad av externa examensarbeten finns det information under följande länk.

Aktuella examensarbeten / Master Thesis proposals:

Här återfinns aktuella förslag på både interna och externa examensarbeten.

Företag/Company Titel/Title Lokal kontakt/Contact person
Saab Adaptiv modellbaserad anomalidetektion i JAS39 Gripens bränslesystem
Inkommet: 2021-09-22         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Epiroc Modelling of Hydraulic Rock Drills for Condition Monitoring
Inkommet: 2021-09-22         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Volvo Trucks Standardized Automation API for Motion control including vehicle model for 10-20 s predictions for all Volvo group vehicles
Inkommet: 2021-09-22         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Volvo Trucks Motion Prediction of control envelope with 1 second horizon including model uncertainty and sensor uncertainty
Inkommet: 2021-09-22         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Volvo Trucks Motion Prediction with control envelope to avoid severe situations such as understeer and roll over
Inkommet: 2021-09-22         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Volvo Trucks Motion Coordination of BEV vehicles, how to maximise brake blending and still remain in control envelope during winter conditions
Inkommet: 2021-09-22         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Volvo Trucks Real-time performance and robustness of QP Solvers, used in Vehicle Motion Mgmt for actuator coordination by Control Allocation
Inkommet: 2021-09-22         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Volvo Trucks Energy efficient and safe e-trailer cruise functionality
Inkommet: 2021-09-22         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Wolfram MathCore Modellering av en linjärmotor/generator i Modelica
Inkommet: 2020-11-24         Sista ansökningsdag: 2020-12-31
Jan Brugård
VTI Rolling resistance and temperature
Inkommet: 2020-11-01         Sista ansökningsdag: 2020-12-31
Sogol Kharrazi
LiU - Vehicular systems Active Fault Diagnosis Using Optimal Control Methods
Inkommet: 2019-09-10         Sista ansökningsdag: -
Kontakt
LiU - Vehicular systems Data Analysis and Clustering Methods for Fault Diagnosis and Identification of Unknown Faults in Automotive Applications
Inkommet: 2019-09-10         Sista ansökningsdag: -
Kontakt
LiU - Vehicular systems, Volvo Cars Data Compression Techniques for Remote Fault Diagnosis in Automotive Systems
Inkommet: 2019-09-10         Sista ansökningsdag: -
Kontakt
LiU - Vehicular systems Anonymous Distributed Calibration of Data-driven Fault Classifiers
Inkommet: 2019-09-10         Sista ansökningsdag: -
Kontakt
LiU - Vehicular systems Distributed Diagnosis System Design for Complex System Monitoring
Inkommet: 2019-09-10         Sista ansökningsdag: -
Kontakt
LiU - Vehicular systems Analyzing Fault Tolerant Control Strategies Using Optimal Control Methods
Inkommet: 2019-09-10         Sista ansökningsdag: -
Kontakt
LiU - Vehicular systems, Volvo Cars Information Fusion from Multiple Fault Classification Algorithms for Fault Classification
Inkommet: 2019-09-10         Sista ansökningsdag: -
Kontakt
LiU - Vehicular systems Model-based Engine Misfire Data Simulation for Calibration of Machine Learning Classifiers
Inkommet: 2019-09-10         Sista ansökningsdag: -
Kontakt
LiU - Vehicular systems, Volvo Cars Measure Reliability of Machine Learning Classifier Outputs using Data-Driven Methods
Inkommet: 2019-09-10         Sista ansökningsdag: -
Kontakt
LiU - Vehicular systems, Volvo Cars Semi-supervised Data Clustering of Automotive Fault Data
Inkommet: 2019-09-10         Sista ansökningsdag: -
Kontakt

Observera att du kan alltid höra av dig till någon av kontaktpersonerna (se under respektive intresseområde ovan) för att diskutera examensarbete, även om det inte finns någon passande annons.

För dig som examensarbetar nu

För våra aktuella studenter har vi samlat information under denna länk.

Informationsansvarig: Kristoffer Ekberg
Senast uppdaterad: 2021-09-30