Göm meny

Läshänvisningar till TSFS05 – Fordonssystem

Denna sida är tänkt att vara en hjälp vid läsandet. Sidan skall därför ses som en hjälp för att koncentrera läsandet till vissa delar och inte som ett juridiskt dokument över vad som ingår eller inte i kursen.

Självklart så tycker vi att hela kompendiet är läsvärt men det finns ett antal avsnitt som är viktigare att man hinner läsa än andra. Allt som har behandlats och sagts på föreläsningarna, lektioner och projekten ingår i kursen.

I hänvisningarna nedan står det att några avsnitt ingår kursivt vilket innebär att de ingår i kursen och att det kan komma frågor från dem på tentan (sannolikheten är då lägre än för de övriga avsnitten).

Kap 1–3: Intro och grundläggande om motor

Ger en grundläggande förståelse för motorers funktionsprinciper samt begränsningar.

Emissionsavsnittet innehåller detaljer om katalysatormaterial etc som inte behöver memoreras men man skall kunna redogöra för de olika emissionernas uppkomst, vilka storheter de beror på samt, hur avgaserna kan renas. Man bör även kunna redogöra för hur emissioner mäts och hur bilar certifieras.

Kap 4: Medelvärdesmodellering

Modellerna ger förståelse för olika delsystems funktionsprinciper och hur de samverkar. (Avsnitten om avgastemperatur 4.12-4.13 ingår inte.)

Kap 5: Nedskalning och turbo

Kapitlet behandlar turbo, samt nedskalning och överladdning. I kursen ingår 5–5.4, 5.9–5.11. Följande avsnitt ingår kursivt 5.6, 5.7.5 (surge) och 5.8.3 (VGT). Övriga delar av turbokapitlet ger en förståelse för systemet i stort.

Kap 6: Bensinmotorreglering

Kapitlet behandlar grundläggande motorreglering för Ottomotorer. Hela kapitlet ingår. Man skall kunna redogöra för reglerproblem och reglermål, samt kunna analysera prestanda för vissa regulatorer.

Kap 7: Dieselmotorreglering

Grundläggande om reglering av dieselmotorer. Hela kapitlet ingår, men 7.6–7.7 är kursiva.

Kap 8: Avancerade motorkoncept

Hela kapitlet ingår men inte på djupet. Man skall kunna redogöra för principerna och idéerna bakom koncepten.

Kap 9: Drivlinemodellering

Kapitlet behandlar modellering och modelleringsmetodologier för modellering av drivlinor. Den systematiska metodologin för modellering av drivlinor är viktig att förstå och kunna tillämpa. Man skall kunna bygga modeller för både stela drivlinor och drivlinor med elasticiteter, dvs materialet t.o.m 9.3.6 är viktigt. Övriga delar i kapitlet ingår kursivt.

Kap 10–12: Drivlinereglering

Kapitlena ingår men kursivt. Huvudinnehållet förmedlas på föreläsningarna och i drivlineprojektet. Man skall förstå och kunna redogöra för grunderna bakom momentreglering och varvtalsreglering; vad vill man uppnå och vad kan man göra?

Kap 13: Diagnos

Kapitlet ingår och man skall kunna redogöra för de olika begreppen och de viktiga diagnosproblemen som behandlades under diagnosföreläsningen.

Informationsansvarig: Lars Eriksson
Senast uppdaterad: 2010-11-29