Göm meny

Doktorandkurs i turboladdare, vårterminen 2012, 7.5 hp

I kursen läses kapitel ur "Turbocharging the internal combustion engine" (1982) av Watson och Janota. Vid kurstillfällena gås kapitlen gemensamt igenom, och diskuteras. Vid sluttillfället presenteras genereras/simuleras och redovisas intressanta figurer ur kursboken. Utöver detta så redovisas även kompressor- och turbinmodeller, parametersatta mot data. Extra kurspoäng kan erbjuds efter genomförande av, av examinator godkända, fördjupningsuppgifter.

Föreläsningar

Tillfälle Tid  Avsnitt
1 17/1 Uppstart, info om kursen;
2 24/1 Ch 1. Introduction to Turbocharging and Turbochargers
Ch 2. Turbochargers
3 31/1 Ch 3. The Radial Flow Compressor
4 7/2 Ch 4. The Radial Flow Turbine
Ch 5. The Axial Flow Turbine
5 14/2 Ch 6. Constant Pressure Turbocharging
Ch 7. Pulse Turbocharging
6 13/3 Ch 8. Pulse Converters and Summary of Turbocharging Systems
Ch 9. Charge Cooling, the Inlet and Exhaust Systems
7 10/4 Ch 10. Turbocharger Matching
Ch 11. High-output Turbocharging
Ch 12. Transient Response of Turbocharged Engines
8 19/4 Ch 13. Turbocharging the Petrol Engine
Ch 14. Diesel Engine Exhaust Emissions and Noise
9 16/4 Ch 15. Modelling
10 31/5 Slutredovisning av uppgifter.


Informationsansvarig: Lars Eriksson
Senast uppdaterad: 2012-08-24