Göm meny

Fordonsdynamik och reglering


Figur: Drivlina från Scania i 9 liters version. Illustration: Pentech International.

Longitudinell dynamik

Drivlinan är en fundamental del av ett fordon. Den består av motor, koppling, växellåda, axlar och hjul. Dessa komponenter bestämmer den longitudinella dynamiken, det vill säga fordonets beteende i längsled. Detta är i sin tur bestämmande för acceleration, komfort, energiförbrukning och emissioner. Modellering och simulering av de grundläggande fenomenen är därför av central betydelse för utveckling både av konventionella fordon och hybridfordon med exempelvis batterier eller bränsleceller.

Med en helhetssyn på drivlinan kan de olika ingående komponenterna samregleras för optimal prestanda. Exempel på detta är adaptiva farthållare som styr både motor och växellåda för att optimera energiförbrukningen.

Många av delarna i drivlinan är elastiska och därför kan resonanser uppstå. Det är viktigt för körbarheten att dämpa ut sådana svängningar, vilket är ett intressant reglerproblem. Ett exempel på ett sådant problem är växlingsreglering.

Lateral dynamik

Ett fordons rörelse i sidled är den laterala dynamiken. I dagens fordon finns flera system för reglering av lateral dynamik. Anti-sladdsystem (ESP) är ett typiskt exempel där funktionen uppnås genom att individuellt bromsa olika hjul olika mycket för att ge ett stabiliserande moment på fordonet.

Laborationsutrustning

På fordonssystem finns det en labbil utrustad med sensorer för att mäta bland annat fordonshastighet, body slip, roll och pitch. I labbbilen går det även att läsa av den inbyggda CAN-bussen. Ett nytt fordonslaboratorium ska byggas på baksidan av B-huset. Där kommer, förutom den nuvarande labbilen, en fordonsdynamometer att rymmas. Den är tänkt för simulering av hybridfordon på väg.

Examensarbete

Inom området finns flera typer av möjliga examensarbeten. Fysikalisk modellering ger förståelse för de fenomen som begränsar systemet prestanda. Undersökande studier kan exempelvis jämföra olika reglerstrategier för att hitta det bästa alternativet. Sista steget är att designa och implementera en regleralgoritm i fordon.

Kontaktpersoner

Kontakta gärna någon av följande personer för att diskutera examensarbete.


Informationsansvarig: Jan Åslund
Senast uppdaterad: 2019-03-19