Göm meny

Information för dig som exjobbar vid Fordonssystem

Här har vi har samlat information som kan underlätta arbetet med exjobbet:

Användbara filer

Arkivering FS

 • Spara exjobbsresultat. Samråd med din handledare. Vi vill gärna spara filerna. (För handledaren)
 • Spara exjobbsrapport. För att vi ska kunna arkivera och göra exjobbet tillgängligt via FS www-sidor behöver vi exjobbsrapporten i följande format:
  • Ett pdf-dokument.
   Filnamn: XX_EX_YYYY_ZZ.pdf
  • Abstract sparat i ett rent textdokument.
   Filnamn: XX_EX_YYYY_ZZ.txt
  Där XX=årtal, YYYY=isy's rapportnummer, ZZ=exjobbarens (exjobbarnas) initialer.
  • Filerna får inte innehålla eventuella formatmarkeringar, extra text etc.
  • Skicka dokumenten till din handledare.

Informationsansvarig: KristofferLundahl
Senast uppdaterad: 2022-02-03