Göm meny

AbstractFordonsreglering med framförhållning


För en genomsnittlig lastbilsägare är utgiften för diesel en tredjedel av den totala kostnaden. På grund av detta skulle även en liten minskning av bränsleförbrukningen ge en betydande ekonomisk besparing för ägaren. I detta arbete redovisas metoder som i vissa fall sparar så mycket som 3.40 %. Genom att utnyttja information om vägens topografi kan motor och bromsmoment styras så att bränsleförbrukningen minskas. Denna rapport behandlar tre sådana metoder. I metod 1 används dynamisk programmering för att beräkna fram optimala motormoment. På grund av begränsad datakapacitet ger denna metod ingen bränslebesparing, jämfört med om farthållare använts. I metod 2 beräknas lösningen till ett styckvis linjärt optimeringsproblem för att få de optimala momenten som fordonet ska drivas med. Med de undersökta vägarna och motorerna ger metoden enligt simuleringar en bränslebesparing mellan -1.09 % och 3.05 %. I den sista metoden, metod 3, styrs fordonet på ett sådant sätt i upp- och nedförsbackarna som visade sig vara effektivt enligt metod 2. Med samma förutsättningar som användes för att analysera metod 2 gav simuleringarna av metod 3 en besparing mellan 1.52 % och 3.40 %. Samtliga metoder som beräknar styrningen av lastbilen är implementerade i Matlab. När simuleringarna utförs används en modell av fordonet som är implementerad i Modelica. Slutsatser är att styrningen av lastbilens hastighet kan göras på ett sådant sätt att en betydande bränslebesparing kan uppnås om vägens topografi används. Av de metoder som har tagits fram är metod 3 absolut bäst med avseende på den besparing som fås och den beräkningskraft som behövs.

Anna Wingren

2005

Download Article (pdf-file)Show BibTeX entry

Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10