Göm meny

AbstractPrestandaförbättring på en semiaktiv dämpare genom förbättrad reglering


Hydrauliska stötdämpare har länge varit en central komponent på både bilar och motorcyklar. Stötdämpare påverkar fordonets komfort, väghållning och köregenskaper. Dessa olika egenskaper kräver ofta helt olika typer av dämpning och med vanliga passiva dämpare blir resultatet ofta en kompromiss av samtliga dessa. Kompromisserna har lett till utvecklingen av en stötdämpare med ställbar dämparkarakteristik som är tänkt att ersätta passiva dämpare. Öhlins Racing säljer idag ett semiaktivt stötdämparsystem som kallas CES, Continously controlled Electronic Suspension, där dämparkarakteristiken styrs av en tryck- och flödeskompenserad CES-ventil. CES-ventilen är strömstyrd via en ECU, Electronic Control Unit, som monteras på fordonet. Möjligheterna att förbättra fordonens egenskaper är stora men regleringen av dämparen är kritisk för prestandan. Examesarbetet syftar till att via experimentella laborationstester förbättra dämparens prestanda genom att förbättra styrningen av systemet. Det visar sig att den nuvarande reglersystemet lider av en tidsfördröjning, varför en stor del av examensarbetet fokuserar på att minimera detta. Resultaten visar att då hastigheten skattas med ett Kalmanfilter, som tar hänsyn till både dämparens position och acceleration, kan tidsfördröjningar nästan helt elimineras. Elimineringen av tidsfördröjning visar sig förbättra prestandan avsevärt. För att ytterligare öka prestandan hos systemet introduceras även en accelerationsframkoppling.

Daniel Kvaldén and Andreas Johansson

2011

Download Article (pdf-file)Show BibTeX entry

Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10