Göm meny

AbstractModeling of a Turbo Charged Spark Ignited Engine


För diagnos och vid utveckling av nya regulatorer till en turbomotor är det önskvärt att ha en simuleringsmodell som täcker alla motorns delsystem. En medelvärdesmodell för en bensindriven 2:3 liters SAAB turbomotor har tagits fram. Tonvikten ligger på att modellera tryck, temperaturer och massflöden för luftfilter, trottel, insugningsrör, cylindrar, kompressor och turbin. För att erhålla modeller som är så generella som möjligt är de flesta av dem baserade på välkända fysikaliska samband, men när detta inte har varit möjligt eller visat sig otillräckligt har "black-box"-modeller använts. De flesta av modellerna som tagits fram är rent statiska, d.v.s. de har beräknats utgående från mätdata som erhållits från experiment där motorns arbetspunkt hållits konstant tills alla parametrar av intresse nått stationärt tillstånd. De dynamiska delar som studerats innefattar insugningsröret och turboaggregatet. De presenterade modellerna ger insikt i motorns uppförande och förslag till möjliga förbättringar och utvidgningar ges också.

Johan Brugård

1999

Download Article (pdf-file)Show BibTeX entry

Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10