Göm meny

BibTeX Entry: Optimisation of Off-Road Transport Missions@techreport{Albrektsson:2018:Lic,
  author	= {J{\"o}rgen Albrektsson},
  title		= {Optimisation of Off-Road Transport Missions},
  school	= {Link{\"o}ping University},
  year		= {2018},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10