Göm meny

BibTeX Entry: Utv{\"a}rdering och implementering av automatiska farth{\aa}llare i fordonssimulator@mastersthesis{Borst:2006,
  author	= {Rikard Borst},
  title		= {Utv{\"a}rdering och implementering av automatiska farth{\aa}llare i fordonssimulator},
  year		= {2006},
  number	= {LiTH-ISY-EX-3791-2006},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10