Göm meny

BibTeX Entry: A model of the temperatures in a truck cabin@mastersthesis{JohanAndersson:1999:MSc,
  author	= {Johan Andersson},
  title		= {A model of the temperatures in a truck cabin},
  year		= {1999},
  number	= {LiTH-ISY-EX-1959},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10