Göm meny

BibTeX Entry: Automatv{\"a}xelsystem f{\"o}r lastbil - modellering, simulering och integrering i fordonsmodell@mastersthesis{JohanTengroth:1999:MSc,
  author	= {Johan Tengroth},
  title		= {Automatv{\"a}xelsystem f{\"o}r lastbil - modellering, simulering och integrering i fordonsmodell},
  year		= {1999},
  number	= {LiTH-ISY-EX-2069},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10