Göm meny

BibTeX Entry: Luftfl{\"o}det f{\"o}rbi en trottel@mastersthesis{Krysander:2000,
  author	= {Mattias Krysander},
  title		= {Luftfl{\"o}det f{\"o}rbi en trottel},
  year		= {2000},
  number	= {LiTH-ISY-EX-3068},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10