Göm meny

BibTeX Entry: Start Modelling for heavy trucks@mastersthesis{Mellblom:2004,
  author	= {Fredrik Mellblom},
  title		= {Start Modelling for heavy trucks},
  year		= {2004},
  number	= {LiTH-ISY-EX-3560-2004},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10