Göm meny

BibTeX Entry: Design of an integrated {MMI} platform for {RTI}@mastersthesis{MichaelaJonas:1993:MSc,
  author	= {Michaela Jonas},
  title		= {Design of an integrated {MMI} platform for {RTI}},
  year		= {1993},
  number	= {LiTH-ISY-EX-1291},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, S-581~83 Link{\"o}ping}
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10