Göm meny

BibTeX Entry: Fysikalisk modellering av klimat i entreprenadmaskin@mastersthesis{Nilsson:2005,
  author	= {Sebastian Nilsson},
  title		= {Fysikalisk modellering av klimat i entreprenadmaskin},
  year		= {2005},
  number	= {LiTH-ISY-EX-3631-2005},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10