Göm meny

BibTeX Entry: Modelling and Validation of a Truck Cooling System@mastersthesis{Nordlander:2008,
  author	= {Erik Nordlander},
  title		= {Modelling and Validation of a Truck Cooling System},
  year		= {2008},
  number	= {LiTH-ISY-EX-08/4119-{}-SE},
  school	= {Link{\"o}ping University},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10