Göm meny

BibTeX Entry: En longitudinell f{\"o}rarmodell@mastersthesis{Pahv:2001,
  author	= {Viktor Pahv},
  title		= {En longitudinell f{\"o}rarmodell},
  year		= {2001},
  number	= {LiTH-ISY-EX-3115},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10