Göm meny

BibTeX Entry: Trottelreglering med parameterstyrning@mastersthesis{PeterJohansson:1996:MSc,
  author	= {Peter Johansson},
  title		= {Trottelreglering med parameterstyrning},
  year		= {1996},
  number	= {LiTH-ISY-EX-1683},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10