Göm meny

BibTeX Entry: Estimering av laster i {PTO}-kraftutag@mastersthesis{Selden:2011,
  author	= {Magnus Seld{\'e}n},
  title		= {Estimering av laster i {PTO}-kraftutag},
  year		= {2011},
  number	= {LiTH-ISY-EX-11/4362-{}-SE},
  school	= {Link{\"o}ping University, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10