Göm meny

BibTeX Entry: Tillg{\"a}nglighetsanalys f{\"o}r {G}{\"a}vle t{\aa}gledningscentral@mastersthesis{SonjaStankovicRolfOdin:1997:MSc,
  author	= {Stankovic,Rolf {\"o}din Sonja},
  title		= {Tillg{\"a}nglighetsanalys f{\"o}r {G}{\"a}vle t{\aa}gledningscentral},
  year		= {1997},
  number	= {LiTH-ISY-EX-1754},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10