Göm meny

BibTeX Entry: Data-driven lead-acid battery lifetime prognostics@techreport{Voronov:2017:Lic,
  author	= {Sergii Voronov},
  title		= {Data-driven lead-acid battery lifetime prognostics},
  school	= {Link{\"o}ping University},
  year		= {2017},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10