Göm meny

BibTeX Entry: Optimal Speed Profiles for Passenger Cars with Gear Shifting@mastersthesis{XavierLlamasComellas:2012,
  author	= {Comellas,Xavier Llamas},
  title		= {Optimal Speed Profiles for Passenger Cars with Gear Shifting},
  year		= {2012},
  school	= {Link{\"o}ping University, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2014-08-18