Hide menu

Kursinformation för doktorandkurs fordonsdynamik, nominellt 6 poäng
Fordonssystem, HT2005-VT2006

Kursmaterial

  • Tire and Vehicle Dynamics av Hans B. Pacejka.

Examination

  • Inlämning av obligatoriska uppgifter.
  • En skriftlig tentamen med frågor på begrepp, ej räkneuppgifter, som är centrala i kursen.
  • Extra fördjupningsarbete kan ge extra kurspoäng.


Page responsible: Jan Åslund
Last updated: 2010-11-29