Hide menu

Dessa kurser ges av fordonssystem

Teknologkurser

Mekatronik

Fordonsdynamik med reglering, Fordonsframdrivningssystem, Modellering av Motorer och Drivlinor, Elektriska drivsystem, Autonoma farkoster -- planering, reglering, och lärande system, samt diagnos och övervakning och industriprojekt ingår alla i Y- och M-profilerna mekatronik Y och mekatronik M men är valbara för många. Se även separat sida om mekatronikprofilen på Y .

Examensarbete

Se separat sida om Examensarbete 30 hp.

PhD Courses (preliminary schedule)

HT2-2016

VT1-2017

VT2-2017

HT1-2017

VT1-2018

VT2-2018

Non-scheduled PhD Courses

Courses below have been given earlier and can be given again given enough participation interest.

Dessa kurser har tidigare getts av fordonssystem

Teknologkurser

PhD courses


Page responsible: Lars Eriksson
Last updated: 2019-03-28