Hide menu

Välkommen till fordonssystem

Vi erbjuder examensarbeten inom ett brett fält av §modellering, reglering och diagnos. Spännvidden är stor mellan metodutveckling och tillämpning. En variant är tillämpningsstudier där man är intresserad av att tillämpa någon metod inom exempelvis diagnos eller reglerteknik på ett eller flera praktiska problem. En annan variant är att på ett praktiskt problem tillämpa flera olika metoder. I båda fallen är det vanligt med praktisk implementering, antingen i vårt labb eller i samarbete med industrin.

Internt eller externt

Arbetsformerna varierar, förutom interna och externa examensarbeten har vi även blandade varianter. Exempelvis kan ett examensarbete som innehåller en förstudie för ett företag läggas upp så att arbetet utförs halvtid vid LiTH och halvtid på företaget.

Handledning och skräddarsydda arbeten

Bra examensarbeten kräver bra handledning och just detta kan vi här på ämnesområdet stå till tjänst med. Handledarna står också till tjänst med att skräddarsy examensarbeten. Ofta kan man även i ett externt upplägg vinkla arbetet efter de önskemål och intressen som finns.

Intresseområden

Många av våra examensarbeten har med fordon att göra, men långt ifrån alla. Vårt allmänna intresseområde är allt som har med styrsystem att göra. Studerar du våra tidigare examensarbeten hittar du samarbeten med fordonsindustrin men även med flyg och annan industri eller helt teoretiska arbeten. Det finns alltså många intresseområden men några speciellt viktiga presenteras på kommande sidor.

Vill du veta mer får du gärna besöka oss i gruppen eller läsa vidare på dessa sidor. Under följande länkar hittar du beskrivningar av respektive område och kontaktpersoner.

Aktuella examensarbeten / Master Thesis proposals:

Här återfinns aktuella förslag på både interna och externa examensarbeten.

Företag/Company Titel/Title Lokal kontakt/Contact person
VTI Impact of speed on the energy consumption of Sweden's passenger car fleet
Inkommet: 2021-11-22         Sista ansökningsdag: -
Christofer Sundström

Observera att du kan alltid höra av dig till någon av kontaktpersonerna (se under respektive intresseområde ovan) för att diskutera examensarbete, även om det inte finns någon passande annons.

För dig som examensarbetar nu

För våra aktuella studenter har vi samlat information under denna länk.

Page responsible: Kristoffer Ekberg
Last updated: 2022-10-04