Hide menu

Doktorandkurs i mätteknik, 7.5 hp

Kurs som syftar till att ge gundläggand förståelse för sensorer och mätteknik med fokus på fordonstillämpningar. Kursen är uppdelad i tre delar:

 • En grundläggande teoridel som inleds med föreläsningar baserade på relevanta kapitel ur "Handbook of Modern Sensors, 4th Edition" (2010) av Jacob Fraden. Detta blandas med presentationer från kursdeltagrana som presenterar fördjupningar innom något område.
 • En artikelstudie med fokus på mätning av tryck och temperatur i förbränningsmotorer.
 • En experimentaldel där något eller några mättekniska problem underöks experimentellt.

Grundläggande teori

Tillfälle Tid  Avsnitt
1 17/10-2011 Uppstart, info om kursen.
2 4/11-2011 Physical Properties of Sensing - Kap 3 i kursboken.
3 18/11-2011 Fördjupningspresentationer - Pyroelectricity/Piezzoelectricitym, Peltier-, Seebeck och Thompsoneffekt. Svartkroppsstrålning.
4 4/12-2011 Interface Electronic Circuts - Kap 5 i kursboken.

Artikelstudie

Nedanstående artiklar, uppdelade på område, har lästs och och diskutrerats i denna del av kursen.

Tryckmätning:

 • Vance (1932), Velocity of sound in tubes at audiable and ultrasonic frequencies
 • Whitmore et al., (1990), Experimental Characterization of the Effects of Pneumatic Tubing on Unsteady Pressure Measurements
 • Yoshida et al., (2001), Effects of bends in a tubing system for pressure measurement
 • Iemoto, Watanabe, (2004), Measurements of Phase Velocity of a Sound Wave Propagating in a Tube in Low Frequency Region
 • Bajsic et al., (2007), Response Time of a Pressure Measurement System with a Connecting Tube
 • Doblhoff et al., (2011), Time resolved measurement of pulsating flow using orifices
Temperaturmätning:
 • Mollenhauer, (1967), Measurements of Instantaneous Gas Temperatures for Determination of the Exhaust Gas Energy of a Supercharged Diesel Engine
 • Caton, Heywood, (1981), An experimental and analytical study of heat transfer in an engine exhaust port
 • Caton, (1982), Comparisons of Thermocouple Time Averaged and Mass Averaged Exhaust Gas Temperatures for a Spark Ignited Engine
 • Zimmerschied, Isermann, (2010), Nonlinear time constant estimation and dynamic compensation of temperature sensors
 • Villafane, Paniagua, (2013), Aero thermal analysis of shielded fine wire thermocouple probes

Mättekniska experiment

Vid mätning av tryck i motorcell ansluts ofta trycksensorer via en slang till den punkt man vill mäta trycket på. I denna del av kusen undersöktes hur olika långa slangar påverkar tidsfördröjning och amlitud på truckmätningen vid pulserande tryck. Resultat finns sammanställt i rapporten, se nedan.

Examination

Examinationen i kursen består av en en rapport som inefattar alla delar i kursen. Allt producerat kursmaterial inklusive rapport, mätdata, matlab script, artiklar etc återfinns på adressen under kursmaterial.

Kursmaterial

\\filserver.fo.isy.liu.se\Fs\Grupp\PhDCourses\MeasurementCourse (Windows)
/proj/fs/Grupp/PhDCourses/MeasurementCourse/ (Unix)

Page responsible: Per Öberg
Last updated: 2014-01-07