Hide menu

TFYY51 - Ingenjörsprojekt

Styrning och optimering av bilbana

Ingenjörsprojekt

Allmän information

Kursen ingenjörsprojekt är organiserad i en föreläsningsserie (1,5 hp), en projektdel (4,5 hp) och avslutas med en projektkonferens där alla projekt presenteras muntligt. Kursen har utvecklats inom ramen för CDIO-initiativet som är ett samarbete mellan LiTH, Chalmers, KTH och MIT i Boston.

Kursorganisation

Planering period 1

GU Grupp Tid Lokal Handledare
Beställarmöte Ya3
Yb3
Mån, 17/9
13.15-15.00
Stora konferensrummet, Visionen Erik, Viktor
Projektmöte 1 Ya3 Ons, 19/9
8.15-09.00
Konferensrum, L-huset Viktor
Projektmöte 1 Yb3 Ons, 20/9
09.15-10.00
Konferensrum, L-huset Viktor
Leverans av projektplan (BP2) Ya3 Ons, 3/10, 8.15-09.00 Konferensrum, L-huset Erik, Viktor
Leverans av projektplan (BP2) Yb3 Ons, 3/10, 09.15-10.00 Konferensrum, L-huset Erik, Viktor

Kursinformation

Kursen skall ge en projekterfarenhet och mål med kursen är:

Kursen skall ge insikt i ingenjörens yrkesroll. Kursen skall introducera ingenjörsmässiga frågeställningar och arbetsmetoder, speciellt modeller för projektarbete och projektledning. Genom projektet ska teknologen få inblick i ett relevant kunskapsområde. Kursen skall ge träning i att arbeta enligt en projektmodell, planera ett projektarbete utifrån en given kravspecifikation och dokumentera detta, relevant informationssökning samt muntlig och skriftlig redovisning.

Fordonssystems projektbeskrivning

I fordonssystems undervisningslaboratorium finns en bilbana med två spår som båda kan styras av en dator eller via vanliga körhandtag. Alla som kört bilbana vet att det är enkelt att köra ett varv snabbt, men svårt att hela tiden köra snabbt och säkert. En dator kanske inte kan köra lika snabbt som en människa men den kan istället köra med stor precision. I projektet bilbanestyrning strävar vi efter att utveckla programvara i Matlab för att styra bilbanan med en dator. Bilbanan kan köras med målet att köra så exakt som möjligt m.a.p. en referenstid.

För att kunna köra med mycket hög hastighet krävs olika pådrag vid olika områden i banan. Bilbanans och bilens egenskaper förändras under körning vilket leder till olika varvtider för samma pådrag. För att kunna köra mot en referenstid krävs därför en adaptiv styrning av bilbanan. Detta kan implementeras med en mer eller mindre avancerad regulator.

I en dator som är kopplad till bilbanan finns ett instickskort som kan läsa av digitala signaler och generera styrsignaler. Utmed bilbanan finns ett antal diskreta givare utplacerade, vilka indikerar att bilarna har passerat en viss punkt. Givarna är kopplade till en dator som ger och lagrar informationen samt räknar tiden sedan en bil passerat den aktuella givaren. Det finns även en separat givare som indikerar när ett nytt varv påbörjas.

Avslutningsvis så finns utvecklad programvara i Matlab för att styra bilarnas gaspådrag och för att få information om var bilarna befinner sig.

Bild av bilbanan

Page responsible: Erik Frisk
Last updated: 2018-09-17