Hide menu

TSFS05 Fordonssystem, 6 hp - HT1-2 2011

Denna sida uppdateras kontinuerligt med mer information under kursens gång.

Senaste tillägg:
  • Studiebesök Scania, måndagen den 16/1, 2012. Avresa 07.55 från Kårallen. Nu finns även schemat för dagen tillgängligt.
  • Per Gillbrand kommer och håller sin berömda motorföreläsning, kl 13.15 - ca 15.00 torsdagen den 19/1, 2012. (Tiden är bekräftad.)
  • Läshänvisningarna till kursen har lagts ut.
  • Datumen för Projekt 2 är granskade.

Allmän information

Kursmaterial

Kursmaterialet består av följande tre delar, som alla säljs av Bokakademin i Kårallen

  • kurskompendium "Modeling and Control of Engines and Drivelines",
  • laborationskompendium, samt
  • lektionskompendium.

Allmänt om kursen

Kursen består av en teoridel och en projektdel som examineras med obligatoriska förberedelseuppgifter och inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med en tenta. Observera följande punkter som gäller för projekten och som finns närmare beskrivna i laborationskompendiet.

  • Projekt 1 består av 3 inlämningar och det krävs att en förberedelseuppgift samt två projektredogörelser lämnas in och godkänns.
  • En modellbeskrivning och experimentplan skall lämnas in och godkännas innan motormätningarna i projekt 1, se deadline nedan.
  • I projekt 2 skall en förberedelseuppgift och en projektredogörelse lämnas in och godkännas. Förberedelsuppgiften skall vara godkänd innan salstillfället.

Hållpunkter och deadlines

Tabellen nedan visar vilka deadlines som gäller för inlämningarna och laborationskompendiet ger en mer detaljerad beskrivning av vad som skall lämnas in vid de olika tillfällena.

Datum, Tid Hållpunkt eller deadline
13/9 Inlämning av modellbeskrivning och experimentplan
27/9 Inlämning av rapport 1b - Stationär analys
11/10 Inlämning rapport 1c - Dynamik och emissioner
8/11 Inlämning av förberedelseuppgift projekt 2
18/11 Inlämning av slutrapport för projekt 2
19/12, 8-12 Tentamen

Föreläsningar

Nedan finns OH-materialet som planeras att visas under föreläsningarna. Föreläsningarna kommer i huvudsak att följa nedanstående schema men vissa mindre förskjutningar kan ske. Små förändringar sker med föreläsningsbilderna till föreläsningarna och asterisken (*) betyder att föreläsningsbilderna har uppdaterats.

Avsnitt i komp. Föreläsningens innehåll. OH
 FÖ1:  1-2, 4-4.7 Kursintro. Motor. Grundläggande om förbränningsmotorn och medelvärdesmodellering. OH*
 FÖ2:  4-4.8, 4.10, 4.15 Motor. Medelvärdesmodellering av luftflödet, dynamiken i insugningsröret, samt av bränsledynamik. OH*
 FÖ3:  3.5, 6-6.3 Motor. Motorns emissioner och katalysatorns funktion. Reglering av luft och bränsle. OH*
 FÖ4:  6.3, 2, 3-3.2 Motor. Luftbränslereglering forts. Grundläggande funktion och principer. Inomcykel modellering, termodynamik. OH*
 FÖ5:  2, 3.2-3.5, 4.9-4.10 Motor. Termodynamiska cykler och Otto-cykelns effektivitet. Medelvärdesmodellen för motormomentet. Körcykler för certifiering av fordon. Light-off tid. OH*
 FÖ6:  9 Drivlina, modellering, stelkropp och en flexibilitet. Handräkningsexemplen med stel drivlina och med en flexibilitet i drivlinan är de viktigaste. OH*
 FÖ7:  9 Fortsättning på drivlinemodellering. OH*
 FÖ8:  10-12 Drivlinereglering: Reglering av varvtal och moment i drivlinor. Aktiv dämpning av drivlineoscillationer. OH*
 FÖ9:  3.4-3.5, 6.5 Motor. Knack. Tändningsreglering för effektivitet och knack. OH*
 FÖ10:  4, 5, 6 Motor. Mer om komponentbaserad motormodellering. Nedskalning och överladdning samt introduktion till turbo. OH*
 FÖ11:  5, 7, 8 Motor. Mer om turbo, avancerade koncept, SVC, GDI. OH*
 FÖ12:  Motor. Jämförelse mellan diesel- och bensinmotorer. Avancerade koncept. OH*
 FÖ13:  15 Del ett, diagnos i bilar OH*. Del två, generell metodik OH*.
 FÖ14:  1-15 Sammanfattning. OH*

Läshänvisningar

Vi har sammanställt en läshänvisning som beskriver vilka kapitel i kurskompendiet som ingår i kursen.

Lektioner

Lektionsplanen som visar rekommenderade uppgifter och hemuppgifter har inkluderats i lektionskompendiet.

Tentor

Tre tentor kommer att finns tillgängliga för nedladdning, under sidan för Tentor. Den som gavs 2007-10-13 finns i lektionskompendiet tillsammans med facit.

Laborationsdelen

Laborationsdelen av kursen består av två projekt och deras projektplaner kommer att läggas här. Årets projektplan för HT1 finns i följande fil som png-bild.

Projekt 1

Filer och tips inför Projekt 1 finns samlade på en separat sida.

Projekt 2

Filer och tips inför Projekt 2 finns samlade på en separat sida.


Page responsible: Lars Eriksson
Last updated: 2012-01-18