Hide menu

Tillämpad termodynamik med inriktning på gasturbiner

Kursinnehåll

Kurslitteratur

Applied Thermodynamics for Engineering Technologists av Eastop & McConkey samt Gas Turbine Theory av Saravanamuttoo.

Preliminärt schema

Aktivitet Datum Tid Innehåll Uppgifter
Tillfälle 1 Tisdag 8/4 10-12 Kapitel 1 & 2 1.1, 1.6, 1.11, 1.12, 1.14, 2.3, 2.7, 2.9, 2.12
Tillfälle 2 Onsdag 7/5 (12/6) 10-12 Kapitel 3 & 4 3.6, 3.7, 3.13, 3.16, 3.18, 3.19, 3.23
4.3, 4.4, 4.7, 4.11, 4.12, 4.14, 4.17, 4.19, 4.21, 4.25
Tillfälle 3 Onsdag 21/5 10-12 Kapitel 5 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9
Tillfälle 4 Torsdag 18/6 10-12 Kapitel 8 & 9 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8
9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.7, 9.9
Tillfälle 5 Tisdag 1/7 10-12 Kapitel 10 & 11 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9
11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.7, 11.8, 11.9
11.10, 11.11, 11.12, 11.14, 11.16, 11.18, 11.20

Artikeldiskussioner

Aktivitet Datum Tid Innehåll Artiklar
Sem 1 Måndag 6/10 13-15 Gasturbinmodellering [1, 2 ]
Sem 2 Måndag 20/10 13-15 Gasturbinmodellering/Fault Detection [3, 4 ]
Sem 3 Måndag 3/11 15-17 Modellbaserad diagnos/Gasturbinmodellering [5, 6 ]
Sem 4 Tisdag 18/11 13-15 Modelicaartikel [7 ]

Referenser


Page responsible: Emil Larsson
Last updated: 2010-11-29