Hide menu

Motormodellering


Figur: 2.0l turbomotor från en Saab 9-3 sport-sedan.

Modellering

Det önskade användningsområdet för en modell specificerar vilka processer och fenomen som skall modelleras och till viss del även vilken struktur modellen får. Fysikalisk modellering är intressant och bidrar dessutom till större förståelse och kunskap om processen. Examensarbeten inom detta område syftar ofta till att ta fram modeller användbara för reglering, diagnos och simulering. Med en bra modell för ett system kan man exempelvis förbättra regler- och diagnossystemet eller samverkan mellan dessa system. Inom motormodellering kan examensarbetena delas in i två kategorier: Inomcykelmodeller och medelvärdesmodeller. I inomcykelmodellerna beskrivs hur variabler som cylindertryck, moment och motorvarvtal varierar under en arbetscykel för motorn. I medelvärdesmodellerna beskrivs långsammare processer som då representerar medelvärden över en eller flera cykler.

Reglering

Fordon har utvecklats till datoriserade maskiner. Detta har medfört en explosionsartad ökning av reglerteknik, både i volym och i betydelse. Förutom att sänka kostnader har detta medfört att en mängd helt nya funktioner kan erhållas. De viktigaste uppgifterna för regleringen är effektivitet, emmisionshantering och säkerhet. I och med datoriseringen kan man i allt högre grad samoptimera fordonets olika delar. Exempelvis så används motorstyrsystemet tillsammans med styrsystemet för fordonsdynamiken till att minska motormomentet när dynamiken kräver det.

Kontaktpersoner

Kontakta gärna någon av följande personer för att diskutera examensarbete.


Page responsible: Lars Eriksson
Last updated: 2019-03-19