Hide menu

BibTeX Entry: Utv{\"a}rdering av metoder och modeller f{\"o}r att simulera v{\"a}xlingskomfort i entreprenadfordon



@mastersthesis{Brengdahl:2005,
  author	= {Daniel Brengdahl},
  title		= {Utv{\"a}rdering av metoder och modeller f{\"o}r att simulera v{\"a}xlingskomfort i entreprenadfordon},
  year		= {2005},
  number	= {LiTH-ISY-EX-3735-2005},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}



Page responsible: webmaster
Last updated: 2021-11-10